مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

La bottega oscura
4 1 0
Perec, Georges <1936-1982>

La bottega oscura

Macerata : Quodlibet, 2011

227 Views, 1

Una raccolta di sogni corredata da bellissime note esplicative "che identificano persone, avvenimenti e cose della vita diurna", ma anche che danno una lettura psicanalitica di tratti caratteristici dello scrittore.

  • «
  • 1
  • »

6977 رسائل في 5699 مناقشات ال 829 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: لا أحد على الانترنت.