مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Lettera sulla parrocchia
0 1 0
Mazzolari, Primo <1890-1959>

Lettera sulla parrocchia

Bologna : EDB, 1979

نبذة مختصرة: L'autore e' nato a Boschetto di Cremona nel 1890. Fu sacerdote in provincia diBrescia

88 Views, 1

MI RIFERIVO PRIMA - i.e. nella NOTA alla prenotazione - CHE FOSSE SOLTANTO la 3a edizione di qs. libro di DON PRIMA MAZZ.,
edito dalle Dehoniane di BO - 1979 e basta. POI, CHE VENGA DA ANGOLO TERME o DESENZANO, NON IMPORTA: purchè sia in buone
condizioni e arrivi prontamente. G R A Z I E!

  • «
  • 1
  • »

7139 رسائل في 5836 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 39 utenti online