مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

The descent
1 1 0

The descent

CDE Videa, copyr. 2006

نبذة مختصرة: Sei amiche si incontrano in una remota baia di montagna per la loro avventura annuale: scenderanno nel sottosuolo per esplorare una grotta. Ma un crollo improvviso le intrappola in caverne mai esplorate prima. Ben presto scoprono di non essere sole...

112 Views, 1

Noioso e parecchio patetico.
L'unico sollievo arriva quando il maledetto gruppo delle gitanti perennemente urlanti comincia a perdere pezzi di carne a suon di morsi.

  • «
  • 1
  • »

7139 رسائل في 5836 مناقشات ال 842 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 37 utenti online