مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Stop!! Hibari-kun! / Eguchi Hisashi. Vol. 1
2 1 0

Stop!! Hibari-kun! / Eguchi Hisashi. Vol. 1

131 Views, 1

Titolo interessante, commedia divertente e speciale catapultando il lettore nei meravigliosi anni '80. Le tematiche trattate sono diverse ma la più rappresentativa é quella sull'accettazione di se stessi.

  • «
  • 1
  • »

7357 رسائل في 6025 مناقشات ال 858 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 8 utenti online