مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

I doni Edo
3 1 0
Masahara, Koichi <1967->

I doni Edo

Bao, 2019

نبذة مختصرة: Nove storie solo apparentemente slegate tra di loro, che tratteggiano con delicatezza emotiva e maestria narrativa un’epoca: le storie delle anime che abitano l'antica Edo.

162 Views, 1

Attraverso nove brevi racconti Masahara Koichi ci porta indietro nel tempo a quelle che erano le credenze e la vita nel periodo Edo, anche conosciuto come periodo Tokugawa e lo fa tramite disegni semplici che vanno a far risaltare ancora di più questo viaggio.

  • «
  • 1
  • »

7357 رسائل في 6025 مناقشات ال 858 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 8 utenti online