مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

The holy mountain
0 1 0

The holy mountain

CG : Mustang Entertainment : Rarovideo, 2014

نبذة مختصرة: Un ladro dopo varie peripezie scopre il laboratorio di un alchimista. Il misterioso personaggio gli chiede se vuole diventare un esere immortale e l'uomo accetta. In una sala sono riuniti coloro che gli saranno compagni nel lungo viaggio iniziatico, gli uomini più potenti della Terra. L'obiettivo è raggiungere la montagna sacra

126 Views, 1

Brutto brutto film, per di più molto volgare. Sconsiglio

  • «
  • 1
  • »

7119 رسائل في 5818 مناقشات ال 841 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 68 utenti online