مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

La mia strada
0 1 0
Messner, Reinhold <1944->

La mia strada

Milano : Dall' Oglio, copyr. 1983

167 Views, 1
Clara Toninelli
394 posts

Messner può risultare antipatico, si capisce. Perché è un individualista, perché ha ottenuto risultati eccezionali, perché parla e scrive senza mezze misure. Magari l'aver sempre avuto in mente la montagna fa di lui un egoista, non un modello di dedizione. Non so.
L'idea che si ha leggendo il libro è di una persona che ha sempre cercato la sua strada. E l'ha percorsa fino in fondo.

#RBBCreadingchallenge2019 - 33: la storia di uno sportivo

  • «
  • 1
  • »

7349 رسائل في 6019 مناقشات ال 859 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 42 utenti online