مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Le ragazze del Pillar : storie di terra & mare, marinai & prostitute / Teresa Radice, Stefano Turconi. [1]
3 1 0

Le ragazze del Pillar : storie di terra & mare, marinai & prostitute / Teresa Radice, Stefano Turconi. [1]

2019

107 Views, 1

L’aspetto più sorprendente di Le ragazze del Pillar è senza dubbio rappresentato dall’eleganza e dalla delicatezza con cui viene raccontata la vita nel bordello, senza mai preoccuparsi di nascondere o limitare l’aspetto della sessualità. Il Pillar to Post ci appare sempre più come una casa popolata da una vera e propria famiglia.

  • «
  • 1
  • »

7488 رسائل في 6142 مناقشات ال 876 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 42 utenti online