مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Sono tornato
5 1 0

Sono tornato

20th Century Fox Home Entertainment, 2018

  • مجموع النسخ: 4
  • تحت الإعارة: 3
  • حُجُوزات: 10

نبذة مختصرة: 28 aprile 2017. Nel bel mezzo di Piazza Vittorio, cuore multietnico della Capitale, si materializza il Duce in persona, risorto proprio nel giorno della sua morte. Dopo un breve smarrimento iniziale ("Sono a Roma o ad Addis Abeba?") Mussolini decide di riprendere in mano le redini del Paese, e invece di venire rinchiuso in un ospedale psichiatrico accanto al matto che si crede Napoleone viene "scoperto" da un aspirante documentarista, Andrea Canaletti, che lo crede un attore perfettamente in parte.

29 Views, 1

All'inizio sembra scherzoso, MA DA GUARDARE FINO ALLA FINE FA RIFLETTERE.

  • «
  • 1
  • »

7261 رسائل في 5939 مناقشات ال 852 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 26 utenti online