مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Sotto sale
3 1 0
Pierallini, Elisabetta

Sotto sale

Firenze : Vallecchi, copyr. 1979

نبذة مختصرة: L' autrice e' nata a Brescia

149 Views, 1

E' piuttosto destabilizzante vedere come una certa idea di famiglia, o meglio di convenienza socio-famigliare, resista inalterata dagli anni '70 del secolo scorso,

  • «
  • 1
  • »

7410 رسائل في 6072 مناقشات ال 869 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 50 utenti online