مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Einstein
2 1 0

Einstein

Corriere della sera, 2016

78 Views, 1

Leggere e capire (provare a) questo libro è stata una conferma: fortunatamente ho la maturità scientifica fatta a 18 anni, altrimenti non avrei mai saputo nulla di tutto quanto è scientifico.
Adatto a chi non è proprio digiuno della materia, imho

  • «
  • 1
  • »

7289 رسائل في 5966 مناقشات ال 850 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 64 utenti online