BIBLIOTECA DI SENIGA

BIBLIOTECA DI SENIGA

اتصالات

BIBLIOTECA DI SENIGA
VIA SAN ROCCO 7, SENIGA
0309955606

توقيت مغلقة

المكتبة مغلقة اليوم

عرض الجدول الزمني كاملا

Il Punto Prestito di Seniga è un servizio comunale, aperto dal 1991, che garantisce l'accesso ad alcuni servizi di base. Un Punto Prestito è una struttura bibliotecaria minima. Aderisce al Sistema bibliotecario Bassa Bresciana Centrale. Ospita le attività di un gruppo di lettura, che si riunisce mensilmente.

عرض كل

Prossimi eventi