E tou Omerou Ilias

Materiale linguistico antico

Homerus <poeta greco>

E tou Omerou Ilias

Parma : Typ. Bodonianis, 1808