کمیونٹی » Forum » جائزے

Alice nel paese delle meraviglie
5 1 0
Stilton, Geronimo <personaggio>

Alice nel paese delle meraviglie

Milano : Piemme junior, 2010

خلاصہ: In un pomeriggio assolato, Alice vince la noia lanciandosi all'inseguimento di un Coniglio Bianco che consulta freneticamente l'orologio. Cominciano così le meravigliose avventure della bambina, in un mondo fantastico popolato da personaggi strampalati e indimenticabili!

405 Views, 1

Lo sto leggendo a mia figlia di quasi 4 anni prima di andare a letto. Non avevo mai letto un Geronimo Stilton ma devo dire che è scritto molto bene e a lei piace tantissimo

  • «
  • 1
  • »

7083 پیغامات میں 5790 ارسال کردہ موضوعات کے 836 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 69 utenti online