کمیونٹی » Forum » جائزے

Canti orfici
5 1 0
Campana, Dino <1885-1932>

Canti orfici

Milano : BUR, 2008

47 Views, 1
Clara Toninelli
367 posts

La poesia visionaria e musicale di quell'outsider che fu Dino Campana mantiene il suo incanto su di me.
[L'edizione critica della Ceragioli, per altro, è esemplare per acribia ed intelligenza interpretativa].

#RBBCreadingchallenge2019 - 43: un libro che ti ricorda il tuo primo amore

  • «
  • 1
  • »

7143 پیغامات میں 5840 ارسال کردہ موضوعات کے 842 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 18 utenti online