کمیونٹی » Forum » جائزے

Stop!! Hibari-kun! / Eguchi Hisashi. Vol. 2
3 1 0

Stop!! Hibari-kun! / Eguchi Hisashi. Vol. 2

78 Views, 1

Stop!! Hibari-kun! continua ad affrontare con garbo e sottile ironia le questioni relative alla sessualità e al gender, miscelandole all’interno di un tessuto narrativo di brillante comicità.
La sua storia è una dichiarazione di libertà di scelta e genere che trascende culture e generazioni.

  • «
  • 1
  • »

7186 پیغامات میں 5875 ارسال کردہ موضوعات کے 847 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 2 utenti online