SERENO

اوقات

Fri 08 December Chiusa Nota: Immacolata concezioni
Sat 09 December 08:30 - 12:00
Sun 10 December Chiusa
Mon 11 December Chiusa
Tue 12 December 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Wed 13 December 14:00 - 18:00
Thu 14 December 08:30 - 13:00
20:30 - 22:30
Nota: Apertura serale a cura dell'Associazione Culturale Topi di Biblioateca